Reklamační řád

Provozovatel pohřební služby podle § 6 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o pohřebnictví”) vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. b) citovaného zákona a českou technickou normou ČSN EN 15017:2005 Pohřební služby – Požadavky Řád pohřební služby Název společnosti/ Podnikající fyzická osoba: Pohřební služba Roman Dubec Sídlo: Bělá p.B.,Mnichovohradištská 249 IČ 48936553 DIČ cz7309020950 Zastoupena Romanem Dubcem Kontaktní údaje: Bělá p. B., Mnichovohradištská 249 www stránky www.pohrebnisluzbadubec.cz URL adresu na zveřejněný Řád pohřební služby https://www.pohrebnisluzbadubec.cz/ e-mailová adresa charon.d@seznam.cz telefonní číslo 777156130 ID datové schránky jmbjuuz Koncesní listina: čj. ObŽÚ 4/03/00220/H k provozování pohřební služby byla udělena dne: 27.2.2003 na osobu Roman Dubec Článek I. – Úvod 1. Tento řád pohřební služby vymezuje základní pravidla s cílem zachování piety a úcty k zemřelým a pozůstalým při zajišťování úkonů spojených s pohřbením. Je vydán na základě ustanovení § 7 a zákona č, 193/2017 Sb., O pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o pohřebnictv픨) a schválen Krajskou hygienickou stanicí v Mladé Boleslavi. 2. Řád pohřební služby stanovuje podmínky, za nichž provozovatel zabezpečuje provozování pohřební služby podle §6 zákona o pohřebnictví, Tento řád je závazný pro provozovatele, jeho zaměstnance a ve vztahu k rozsahu způsobu poskytování služeb pro všechny subjekty, které služeb pohřební služby využívají. Článek II. – Rozsah poskytovaných služeb 1. Převozy zesnulých z místa úmrtí, do místa přechodného uložení, na pitvu a jinam dle rozhodnutí kompetentních orgánů a vypravitele pohřbu; převozy jiných lidských pozůstatků a ostatků, převozy k obřadům včetně průvodů a do míst pohřbení. 2. Sjednání příkazní smlouvy o obstarání služby mezi příkazníkem (obstaravatelem) a příkazcem (objednatelem – vypravitelem), následná kontrola a vyúčtování. 3. Dodání konečné rakve včetně vybavení a označení; dle potřeby použití rakve transportní nebo nosítek s vakem. 4. Primární péče o zesnulé – úprava, mytí, holení, stříhání, kosmetické úpravy a oblékání zesnulých s následným uložením do konečné rakve, otevření konečné rakve dle požadavku či zmocnění vypravitele pohřbu. 5. Zhotovení smutečního oznámení a jeho vyvěšení. 6. Zajištění smutečního rozloučení včetně organizace, řečníka, kněze. 7. Zajištění a dodání květinových darů, hudebního doprovodu, zprostředkování dopravy smutečních hostů apod. 8. Zajištění výkopu hrobů na veřejných pohřebištích dle požadavku vypravitele pohřbu a souhlasu – podmínek provozovatele pohřebiště. 9. Pohřbení – uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky, nebo zajištění zpopelnění, a to v konečné rakvi, včetně nezbytné manipulace s dříve pohřbenými ostatky či exhumace. Dle potřeby a ujednání i nosiče, při zpopelnění manipulace a předání urny s ostatky vypraviteli včetně předchozí výzvy. 10. Zajištění doprovodných služeb dle přání vypravitele (vyřízení matriky, převzetí osobních věcí, kondolence a jiné) a poradenství v oboru. Článek III. – Provozovatel má pro svou činnost k dispozici: 1. 3 motorová vozidla zvláštního určení – pohřební k přepravě zemřelých. Opel Omega caravan a mercedes benz vito (přeprava 2 rakví) . Všechna vozidla jsou vybavena omyvatelnou ložní