Podle vaší představy a požadavků vám rádi doporučíme nejvhodnější a nejhezčí způsob rozloučení se zemřelým.

Pohřeb s uložením
do hrobu nebo hrobky

Jedná se o klasický pohřeb a to buď církevní nebo civilní s uložením do rodinného hrobu nebo hrobky. Hudbu a podklady pro řečníka, faráře či květiny si vybírá objednavatel.

Pohřeb
s obřadem

Tato varianta je smutečním obřadem církevním nebo civilním buď v kostele nebo kapli. Po obřadu je odvezen zemřelý do krematoria ke zpopelnění. Hudbu a podklady pro řečníka, faráře či květiny si vybírá objednavatel.

Pohřeb
bez obřadu

Je to varianta bez rozloučení pouze zpopelnění či uložení do hrobu, hrobky bez účasti rodiny popř. veřejnosti. Na žádost objednavatele lze domluvit předem stanovený den a hodinu kdy má proběhnout žeh.

Pohřeb
z domu smutku

Rozloučení lze uskutečnit z domu zesnulého, popřípadě místa ke kterému měl dotyčný výjimečný citový vztah.(zahrada, louka ,sad, dům atd.)

Jedná se o pohřeb a to buď církevní nebo civilní i s možností žehu nebo uložením do rodinného hrobu nebo hrobky(po obřadu). Výběr hodiny obřadu není limitován v případě řečníka z rodiny časem.

Hudbu a podklady pro řečníka, faráře či květiny si vybírá objednavatel popř. scénář obřadu.