Podle vaší představy a požadavků vám rádi doporučíme nejvhodnější a nejhezčí způsob rozloučení se zemřelým.

Pohřeb s uložením
do hrobu nebo hrobky

Jedná se o klasický pohřeb a to buď církevní nebo civilní s uložením do rodinného hrobu nebo hrobky. Hudbu a podklady pro řečníka, faráře či květiny si vybírá objednavatel.

Pohřeb
s obřadem

Tato varianta je smutečním obřadem církevním nebo civilním buď v kostele nebo kapli. Po obřadu je odvezen zemřelý do krematoria ke zpopelnění. Hudbu a podklady pro řečníka, faráře či květiny si vybírá objednavatel.